World Federation of Hungarian Freedom Fighters, Inc.

Remember Hungary 1956

Coordinating Committee of the Hungarian Freedom Fighters Federation
for the Celebration of the 50th Anniversary of the 1956 Hungarian Freedom Fight

 
"October 23rd, 1956 is a day that will forever live in the annals of Free Men and Free Nations. It was a day of courage, conscience and triumph. No other day since history began has shown more clearly the eternal unquenchability of man's desire to be free, whatever the odds against success, whatever the sacrifice required." - John F. Kennedy, October 23, 1960

"1956 október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek naplójában. A bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nem volt másik nap amely világosabban mutatta volna az ember csillapithatatlan igényét a szabadságra - bármily kicsi is az esély a sikerre, bármi legyen is az áldozat." - John F. Kennedy, 1960. október 23.

"Freedom is a fragile thing and is never more than one generation away from extinction. It is not ours by inheritance; it must be fought for and defended constantly by each generation." - Ronald Reagan, January 5, 1967

"A szabadság egy törékeny dolog és soha sincs egy emberöltőnyinél távolabb a kimúlástól. A szabadság nem örökletes, folyvást védeni kell és küzdeni érte generációkon keresztül". - Ronald Reagan, 1967. január 5.

“Őrzők vigyázzatok a strázsán”

(Ady Endre)

Kedves Honfitárs!

Az 56-os forradalom közelgő, 50 éves évfordulója kapcsán felhivással fordulunk Hozzád.

A tirannikus erők ismét, s egyre erősebben dolgoznak Hazánkban, s szerte a világban.

A kommunizmus képviselői ma demokrata és szocialista álarcban új pártokat és országokat vezetnek és keményen ügyködnek diktatórikus hatalmuk visszaállitásán. 

Ma ismét emlékeztetni kell a világot arra, hogy a szabadságért küzdeni kell, s annak ára van. Forradalmunk közelgő 50 éves évfordulójáig ragyogó alkalmunk van arra, hogy visszatekintve forradalmunkra és szabadságharcunkra további küzdelemre ébresszük magunkat és mindnyájunkat a sötét erők megakadályozása érdekében. 

Elsősorban nem magunkat, hanem a világot kell emlékeztetni, mert mi jól ismerjük a történelmet. A szabadság sohasem jön magától. Azért mindig tenni kell, mert különben lassan-lassan diktatúrává válik. Sajnos, ezt a diktatúra felé mozgó folyamatot ma világosan láthatjuk. 

Mit tehetünk? 

Szabadságharcunk majd’ 50 év alatt elhalványult példájának felelevenitésével a hazafiságot, áldozatvállalást, bátorságot és a kitartó és folyamatos harc szükségességét fogjuk elültetni az emberek szivében, különös tekintettel a fiatalabb nemzedékre, itt és otthon egyaránt. 

Az ötvenedik évfordulóig igen gazdag programot állitottunk össze, hogy e tervet megvalósithassuk. Dokumentum filmeket készitünk, TV bemutatókat, radió-műsorokat, kiállitásokat, előadásokat tervezünk Amerika-szerte. Fényképes albumokat kivánunk terjeszteni egyetemeknek, könyvtáraknak és egyéb intézményeknek. Kultúrális programok, hangversenyek is szerepelnek terveinkben, hogy azzal is támogassuk szabadságunk ügyét. Plaketteket és emlékérmeket szeretnénk kibocsájtani. Ösztöndij pályázatot hirdetünk amerikai diákoknak, hogy szabadságharcos történelmünk minél jobb megismerésére késztessük a fiatalokat. 

E nagyszabású terv természetesen sok munkát, erőfeszitést és pénzt igényel. Örömmel jelenthetjük, hogy a végrehajtáshoz és publicitáshoz máris igen sok tiszteletreméltó támogatót kaptunk: Nobel dijas tudósoktól kormányzókig, politikusoktól művészekig.

Szükségünk van a Te áldozatvállalásodra, munkádra és anyagi segitségedre is!

Várjuk jelentkezésed!


 

 

Copyright © 2004 World Federation of Hungarian Freedom Fighters, Inc.