World Federation of Hungarian Freedom Fighters, Inc.

Remember Hungary 1956

Coordinating Committee of the Hungarian Freedom Fighters Federation
for the Celebration of the 50th Anniversary of the 1956 Hungarian Freedom Fight

 

Az 56-os emlékmű Los Angeles-ben, a Mindszenty téren

Az emlékművet 1969-ben emelték az emlékező magyarok. Tetején turul madár, bronz dombormű az elején. Los Angeles-ben ez a legmagasabb emlékmű. Mellette, balról helyezték el Mindszenty biboros emlékművét. A MacAtrhur Park ezen részét a város Mindszenty térnek nevezte el. A Magyar Szabadságharcos Világszövetség los-angeles-i Csoportja minden évben megrendezi az emlékünnepséget a dél-kaliforniai magyarsággal, s újabban a Los Angeles-i Főkonzulátussal karöltve.

2005. október 23.

Mindszenty tér, Los Angeles

Főt. Nagy Bálint elhelyezi az egyház koszorúját

Dr. Harsányi Lajos és Andrea a Magyar Szabadságharcos Világszövetség nevében
elhelyezik a koszorút az Emlékmű talapzatán, követve a Dél-Kaliforniai szervezeteket

Los Angeles County és Los Angeles Városa emléklapok átadásával fejezték ki tiszteletüket a Magyar Szabadságharc iránt

Dr. Harsányi Lajos köszöntője és felhivása::

Tisztelt Vizi Szilveszter Elnök úr, Főkonzul úr, Főtisztelendő urak, Kedves vendégeink, Szabadságharcosok, Barátaim!

A Magyar Szabadságharcos Szövetség 1957 óta minden évben, s harmincöt éve ezen a helyen, mindig méltón megemlékezett az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc eseményeiről. 2001 óta, Magyarország Los Angeles-i Főkonzulátusával közösen rendezzük ünnepségünket. Ezért külön köszönjük Főkonzul úrnak közremőködésüket.

Ötvenhatos hősi halottaink, harcosaink vére nem folyt hiába '56 vesztett csatájában. Példájuk felébresztette a világot. Kiemelten emlithetjük azt a hatást, amelyet volt elnökünkre Ronald Reagan-re tett. Forradalmunk és szabadságharcunk megerősitette eltökéltségét, hogy a Szovjet Birodalmat terjeszkedésében meg kell állitani és meg kell semmisiteni. A csatánk ugyan fájdalmas volt, de a háború végül javunkra dőlt el.

Ezért most fejezzük ki köszönetünket és hálánkat halott hőseinknek egy egyperces néma felállással.
--------
Ma a 49-ik évfordulót ünnepeljük, nem kevés büszkeséggel.
De miközben e 49-iket ünnepeljük, már régóta (több mint egy éve) a közelgő nagy, Ötvenedik Évfordulóra készülünk.

Az 56-os hősöktől örökölvén a szellemet, tartozunk nekik azzal, hogy a szabadság eszméjének a lángját égve tartsuk. S azzal, hogy ezt az eszmét világosan megfogalmazva azt állandó evidenciában tartsuk.

Ezért a Magyar Forradalomra, a magyar szabadságszeretetre, Magyarországra kivánjuk jövő októberre a figyelmet felkelteni.

A mai napig jelentős előrehaladát tettünk ennek érdekében. Azonban még óriási erőfeszitéseket kell tennünk, amihez sok segitségre és anyagi támogatásra van szükség.

Mi, kivándorolt magyarok büszkék vagyunk az elmúlt majd' 50 éves munkásságunkra: amig szovjet elnyomás volt Magyarországon, mi "Tüntettünk, Tájékoztattunk, Emlékeztünk és Emlékeztettünk, Támogattunk és itt külföldön is ápoltuk kultúránkat". Utána kapcsolatokat épitettünk az Új és Óhaza között, segitettük egymás megismerését kiállitás rendezésével, vendégszereplésekkel, vendégfogadásokkal, diákcserék szervezésével és megannyi mással.

De lassan fogyóban látszanak erőink, most, amikor ismét itt egy nagy alkalom! Amikor ismét az újságok cimlapjára kerülhet 1956! Amikor a televiziók sugározhatják, hogy mi történt Október 23-án! Amikor ismét Magyarországra tekinthet a világ!
Barátaim! Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget! Álljunk be mind a sorba: minden segitő kézre, kapcsolatra és adományra szükség van most!

Az ünnepély után a Magyar Házban gyülekezünk.
Köszönöm figyelmüket.

Bősenbacher Ferenc Los Angeles-i Főkonzul megemlékezett az elesett szabadságharcosok hősiességéről

Krystyna Tokarska-Biernacik Lengyel Főkonzul
méltatja az ezeréves lengyel-magyar barátságot a szépszámban megjelent ünneplőknek

Az ünnepi szónoklat

Dr Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke

ünnepi beszédében a régióra értelmezve kijelentette:

"a szabadság úgy kezdődött, hogy a pesti utcán hullt a vér"

Az ünnepi beszéd elhangzása után Szörényi Éva művésznő Márai Sándor "Mennyből az Angyal" cimű versét szavalta el

Az emlékmű a koszorúzás után

* * *

Az emlékműnél tartott megemlékezés után a Magyar Házban folytatódtak az Október 23-i események. A Magyar Ház Pereházi Miklós vezetésével vacsorával látta vendégül az ünneplő közönséget. A vacsora árához a Főkonzulátus is hozzájárult.

Az ünnepi vacsorán Dr. Vizi Szilveszter is jelen volt. Az alkalmat felhasználva Dr Harsányi Lajos a Szövetség elnöke és Szörényi Éva a Szövetségen belüli "Remember Hungary 1956" Bizottság elnöke megköszönték Dr. Vizi Szilveszternek eddigi lelkes segitségét az 50 éves évforduló előkészitésével kapcsolatban.

Köszönetük jeléül átadták Vizi Szilveszternek a "Remember Hungary 1956" Arany Emlékérmet

 

Copyright © 2004 World Federation of Hungarian Freedom Fighters, Inc.