World Federation of Hungarian Freedom Fighters, Inc.

Remember Hungary 1956

Coordinating Committee of the Hungarian Freedom Fighters Federation
for the Celebration of the 50th Anniversary of the 1956 Hungarian Freedom Fight

 

„Az a hősiesség, méltóság és elkötelezettség, amelyet a magyarok
a szabadságukért vívott küzdelemben tanúsítottak,
megerősítik bizalmunkat a szabad emberi lélek
parancsuralmi rendszerek feletti alapvető győzelmében”
(Ronald Reagan, 1984).

 

Terveink az 1956-os magyar szabadságharc 50. évfordulójának ünneplésére

Valóban, a hőstett, amit a kicsiny magyar nemzet véghezvitt 1956. otóberében a szabadságáért, ma is fényesíti szemünket, forrósítja szívünket-vérünket. Lélekemelő örök példa.

Örömmel értesítjük tisztelt magyar Honfitársunk, hogy szervezetünk, a „Remember Hungary 1956” elindította munkáját, az 1956-os magyar szabadságharc 50. évfordulójának 2006-ban történő méltó, pártoskodásoktól mentes megünneplésére szerte Amerikában.

Célunk elsődlegesen az 56-os szabadságharc fokozottabb emlékezetben tartása az amerikai közvéleményben, valamint szabadságharcunk világtörténelmet befolyásoló tényének megismertetése Amerika különböző korosztályaival, kiemelten a fiatalabb korosztállyal. Ezt szolgálják az egész országra kiterjedő rendezvényeink, pályázataink.

 

Tervezett rendezvényeink:

Az 1956-os szabadságharc alatt készült művészi értékű fotók kiállításszerű bemutatása a legrangosabb amerikai múzeumokban (vándor kiállítás) 2006. folyamán. Cél a fotók és tanulmányok emlékalbumba történő rendezése és kiadása.

Magyar kulturális hónap rendezése 2006. októberében: koncertek neves magyar és amerikai művészekkel (operaénekesek, zongoraművészek, zenekarok, népzenei együttes, kórus, stb.).

Korlátozott számú, művészi tervezésű 56-os emlékérem (nemesfém) készítése adományozás céljára, valamint szűkkörű forgalmazására.

Diákpályázatok amerikai és amerikai-magyar diákoknak 1956. október 23. világtörténelmet formáló hatásáról, a szabadságharc eszméjéről. A nyertes diákok jutalma: egy év vendégeskedés valamely magyarországi vagy erdélyi egyetemen.

Meghívott magyar előadók (történészek, politológusok) előadássorozata amerikai egyetemeken 1956 jelentőségéről, nemzetközi fogadtatásáról történelmi távlatból.

Képzőművészeti pályázat Amerikában: festészet, szobrászat kisplasztika, zenemű – 1956 eszmeiségéről. A zenei pályázat közzétételére a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet kérjük fel. Valamennyi alkotás nyilvános bemutatásra kerül, a helyezettek díjazásban részesülnek.

Eredeti magyar 1956-os dokumentumfilmek bemutatása amerikai televíziók adásaiban.

Eddigi eredményeink:

1. Erich Lessing fotóművésznek az 56-os szabadságharc alatt készült fotóinak kiállítása 2006 őszén két nagyhírű kaliforniai magánegyetemen: Stanford University-n és a University of Southern California Doheny Könyvtárának kiállító termeiben.

2. 1956 történelmét kutató történész posztdoktor egyetemi hallgatók ösztöndíjas cseréje a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, valamint a velük együttmüködő ameriakai egyetemek között. Az ösztöndíjasok kutatásaik eredményét tanulmányokban mutatják majd be.

3. Roger Mahony kardinális ünnepi díszmisét tart 1956 emlékére a Los Angeles-i új katedrálisban (Cathedral of Our Lady of the Angels) 2006. november 5-én du. 3 órakor. Felhangzik Kodály miséje a Los Angeles Master Choral előadásában Paul Salamunovich Music Director Emeritus vezényletével.

4. A magyarországi Kárpátok Népzenei Együttes vendégszereplésére kerül sor négy koncerten 2006. október 26-27-28-29-én az Orange County Performing Arts Center Segertröm Hall-jában a Pacific Symphony közreműködésével. Magyar népzene hangzik fel és feldolgozásuk Bartók, Liszt és Kodály műveiben.

5. A University of Southern California adott helyet 2006. január 26-án egy nyilvános kerekasztal beszélgetésnek az Annenberg School hallgatókkal zsúfolásig megtelt előadótermében. A fórumon Szörényi Éva művésznő tartott megemlékező beszédet, majd bemutatásra került Erich Lessing fotóművész néhány kiválogatott fotója az 1956-os magyar szabadságharcról. A fórum szervezője Bob Filep professzor, az American-Hungarian Fundation Museum and Archives tanácsadója volt. A kerekasztal beszélgető partnerei voltak: Oláh György Nobel-dijas tudós, Murray Fromson professzor, aki az 1956-os Melburn-i olimpiáról tudósított (igy a nevezetes magyar - orosz vízilabdameccsről is), valamint Geoffrey Cowan és Geoffrey Baum professzorok, az Annenberg School dékánja és dékán helyettese.

6. Elkészültek és megérkeztek az általunk tervezett és a magyar Pénzverő RT.-ben készíttetett 1956-os ezüst és bronz emlékérmek. Ezüst éremből limitáltan 1,000db készül (42.5mm átmérő, 1 ounce, .999 tisztaságú ezüst), mely gyüjtők számára nagy ritkaságnak számít!

* * *

A Remember Hungary 1956 támogatói közt számos nemzetközileg elismert művészt, tudóst, politikust, közéleti személyiséget köszönthetünk. Kiemelkedő színvonalúra tervezett programjaink megvalósítása természetesen az anyagi támogatások függvénye. Jeleneleg folyó adomány-gyűjtésünk valamennyi fenti célt segíti, de időrendiség szerint elsődlegesen a müvészi emlékérem tervezését, kivitelezését, valamint múzeumi és koncerttermek, zenei előadóművészek lekötését szolgálja. Az anyagi támogatások mellett nagy segítséget jelentene munkánkban minden önkéntes jelentkező (Los Angelesben és szerte az országban), aki idejével és lelkesedésével részt tudna vállalni célkitűzéseink közös teljesítésében. Érdeklődés, jelentkezés: info@rememberhungary1956.org vagy telefonon: 818-762-7320.

Tisztelettel kérjük, hogy adományával járuljon hozzá nemes ügyünk sikeréhez. Minden egyéni és szervezeti támogatónk név szerint szerepel majd a megjelenő művészi Emlékalbumban, Oklevélben részesül, valamint ezeken felül az alábbi jutalmakat kapja:

Diamond circle ($10,000+): nyilvános köszönet, „arany emlékérem”, 4 belépő minden rendezvényre (koncert, kiállítás).

Gold circle ($5,000+): nyilvános köszönet, „arany emlékérem”, 2 belépő minden rendezvényre.

Silver circle ($1,000+): nyilvános köszönet, ezüst emlékérem, 4 belépő egy választott rendezvényre.

Patrons ($500+): bronz emlékérem, 2 belépő egy választott rendezvényre.

Donors ($250+): bronz emlékérem.

Please Enter Donation Amount: $

Your contribition is tax-deductable. Tax ID: 800119784

Enter the amount you are contributing, and press the "Add to Cart" button to initiate an instant, secure donation with your credit card. Your credit card information will be used only for this transaction through LinkPointCentral's secure online payment system. We do not keep credit card information.

Privacy Policy

We treat your contact information as private and confidental. We will not provide your contact information to any other organization unless you specifically authorize us. We will send you updates by e-mail. We will do our best to respect your time and attention. You can remove yourself from the mailing list at any time. Please contact us if you have any questions.


 

 

Copyright © 2004 World Federation of Hungarian Freedom Fighters, Inc.